3de graad

Bovenbouw in de studiedomeinen STEM en SPORT

Het VTI Ieper biedt richtingen aan in de domeinen STEM en Sport in 3 finaliteiten die duidelijk aangeven waarvoor een leerling wordt voorbereid.

  • Doorstroom finaliteit (D): doorstromen naar het hoger onderwijs, gericht op verder studeren Je behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.
  • Dubbele finaliteit (D/A): doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt, gericht op verder studeren of instap in het werkveld. Je behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.
  • Arbeidsmarkt finaliteit (A): doorstromen naar de arbeidsmarkt, gericht op een instap in het werkveld Je behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger.

Doorstroomfinaliteit STEM

Als je gebeten bent om alles te weten over wiskunde en technologische wetenschappen. Als je een sterke interesse hebt in de wondere wereld van de techniek. Als je graag exploratief en probleemoplossend aan de slag gaat. Als je wilt leren ontwerpen en de theorie àchter de processen onderzoeken. Als je ook je talenkennis en algemene vorming een stevige boost wil geven en in staat bent de leerstof aan een vrij hoog tempo te verwerken.

De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijsNiet alleen technisch georiënteerde studies want onze oud-leerlingen uit onze doorstroomfinaliteit studeren af als bachelor in de bouwtechnologie, accountancy, verpleegkunde, maatschappelijk werk, … of als master in de architectuur, psychologie, industriële wetenschappen en ingenieurswetenschappen.

1ste jaarLeerpad 1A: STEM - Wetenschappen / Engineering
2de jaarLeerpad 2A: STEM - Wetenschappen / Engineering
2de graadTechnologische wetenschappen (optie Engineering)Technologische wetenschappen (optie Mechatronica)Bouwwetenschappen
3de graadTechnologische wetenschappen & EngineeringMechatronicaBouw- & Houtwetenschappen

3de graad

Mechatronica

Doorstroomfinaliteit
STEM

Lees meer

Bouw -en houtwetenschappen

Doorstroomfinaliteit
STEM

Lees meer

Dubbele finaliteit STEM

Als je technologische achtergrond van bouw, hout, elektriciteit of mechanica wilt beheersen. Als je graag vaardig wordt in het proces van ontwerp tot realisatie. Als je aan de hand van uitdagende werkstukken de finesses van techniek in de vingers krijgt, wat een straffe troef is op de arbeidsmarkt. Als je ook een stevige kennis wilt van algemeen vormende vakken.

In deze richtingen combineer je theorie en praktijk. Je krijgt een pakket theoretische baisleerstof voor de algemene vakken in combinatie met concrete, praktische vakken. Op het einde van je opleiding behaal je ook beroepskwalificaties. Dit zijn competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop je voorbereid wordt.

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor.

1ste jaarLeerpad 1A: STEM - Technieken
2de jaarLeerpad 2A: STEM - Technieken Bouw/ HoutLeerpad 2A: STEM - Technieken Elektriciteit/ Mechanica
2de graadBouwtechniekenHouttechniekenElektromechanische techniekenMechanische technieken
3de graadBouwtechniekenHouttechniekenElektromechanische techniekenElektrotechniekenAutotechniekenMechanische vormgevingstechnieken

3de graad

Bouwtechnieken

Dubbele finaliteit
STEM

Lees meer

Houttechnieken

Dubbele finaliteit
STEM

Lees meer

Elektrotechnieken

Dubbele finaliteit
STEM

Lees meer

Autotechnieken

Dubbele finaliteit
STEM

Lees meer

Dubbele finaliteit Sport

Als je graag je motorische basisvaardigheden en technische en tactische competenties  wil verbeteren. Als je je graag verdiept in de wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn (bewegingswetenschappen, anatomie en fysiologie en toegepaste fysica). Als je je sociale en communicatieve vaardigheden verder wil ontwikkelen. Als je geboeid bent door aspecten van psychologie in functie van het ondersteunen van bewegingsactiviteiten. Als je ook een stevige kennis wilt van algemeen vormende vakken.

In deze richting combineer je theorie en praktijk. Je krijgt een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken in combinatie met concrete, praktische vakken binnen het domein Sport. Op het einde van je opleiding behaal je ook de beroepskwalificatie Sport- en spelleider. Dit omvat competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop je voorbereid wordt.

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor.

2de graadSport
3de graadSportbegeleiding

3de graad

Arbeidsmarktfinaliteit STEM

Als je graag praktijkgerichte lessen krijgt in kleinere groepen. Als je in functie van de realisatie van een project je technisch-operationele vaardigheden graag verder wil ontwikkelen. Als je bij uitdagende projecten en werkstukken meteen aan de slag mag met allerlei materialen en machines. Als je tijdens de vele uren praktijk vooral een goede werkkracht wil worden in alle toepassingen van jouw vak.

Bij het leren vertreken we van concrete, praktische situaties. Je wordt sterk begeleid bij dit leren en oefenen. Op het einde van je opleiding behaal je ook beroepskwalificaties. Dit zijn competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop je voorbereid wordt.

De arbeidsmarketfinaliteit biedt een stap naar een job in de brede branche van je vakgebied en een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep). Je kunt ook verder sturen in een beroepsgerichte Se-n-Se (Secundair na secundair) waarbij je extra beroepskwalificaties kan behalen. Hoger onderwijs als graduaat (HBO5) is ook een optie. Tot slot kun je ook kiezen voor Se-n-Se (secundair na secundair) hoger onderwijs, wat leidt tot een onderwijskwalificatie 4 die toegang geeft tot het volledige hoger onderwijs.

1ste jaarLeerpad 1B: STEM - Technieken
2de jaarLeerpad 2B: STEM - Technieken Bouw/ HoutLeerpad 2B: STEM - Technieken Elektriciteit/ Mechanica
2de graadBouwHout Mechanica
Elektriciteit
3de graadRuwbouwBinnenschrijnwerk en Interieur / Binnen -en BuitenschrijnwerkElektrische installatiesOnderhoudsmechanica AutoSanitaire & verwarmingsinstallatiesMechanische vormgeving
Beroepsgerichte Se-n-Se (secundair na secundair)

3de graad

Ruwbouw

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer

Elektrische installaties

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer

Onderhoudsmechanica Auto

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer

Mechanische vormgeving

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer

Specialisatiejaar (7e jaar - oude structuur T.E.M. schooljaar 2024-2025)