bool(false) Ouderraad - VTI Ieper
     

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die 4 à 5 keer per jaar bijeenkomt, samen met de directie. Ieder jaar organiseren we een aantal activiteiten die aansluiten bij het schoolgebeuren.

Wat is onze rol?

De ouderraad wil een schakel zijn tussen ouders en school en streeft een actieve betrokkenheid na bij het schoolgebeuren. De ouderraad wil alle ouders vertegenwoordigen en wil een aanspreekpunt zijn voor de ouders.

De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zowel op het niveau van de school, als op het niveau van de scholengemeenschap. Alle voorgestelde activiteiten worden steeds met de directie besproken. Een open communicatie met de directie zorgt al jaren voor een aangename en boeiende samenwerking!

Activiteiten

Volgende activiteiten staan dit jaar op stapel:

  • Fietsactie Ride ‘n Shine voor de leerlingen van de eerste graad
  • Een vormingsavond (voor alle scholen van de scholengemeenschap)
  • De beroepenavond (voor alle zesdes van de scholengemeenschap)
  • Receptie voor de leerlingen van het zesde jaar naar aanleiding van hun 100 dagen
  • Een drankje bij het oudercontact in december

We nodigen je graag uit...

We doen een warme oproep aan alle ouders: Je bent meer dan welkom op de activiteiten die we voor ouders organiseren!  Voor iedere activiteit krijg je een uitnodiging. 

Verder zijn we steeds op zoek naar enthousiaste ouders die graag actief meewerken in de ouderraad! Voel je je geroepen? HARTELIJK WELKOM! Spreek ons aan op een van de activiteiten of contacteer een van ons!

via e-mail: ouderraad.vtiieper@smsi.be