bool(false) Industriële elektriciteit (specialisatiejaar) - VTI Ieper
     

Industriële elektriciteit (specialisatiejaar)

Dit specialisatiejaar is een uitstekende keuze voor de leerlingen die de derde graad bso elektrische installaties gevolgd hebben. In de technische vakken wordt vooral aandacht besteed aan elektrische machines, plc, regelen bussystemen, mechanismen, pneumatica en elektronica. Laboratoriumoefeningen ondersteunen deze theoretische opleiding.

Wat leer je?

In dit specialisatiejaar worden een aantal competenties verbreed en verdiept in het kader van industriële elektrotechnische installaties. De jongere werkt aan realisaties van industriële sturings- en automatiseringstechnieken. 

Het gestructureerd creatief denken en handelen staat centraal in deze opleiding. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan uitvoeringstechnische aspecten in functie van concrete realisaties, met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. 

De klemtoon ligt op herkennen, toelichten en verwerken van ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Het gaat hier uitdrukkelijk over het complete proces met volgende aspecten: omschrijving van de opdracht, de conceptuele fase, de voorbereiding van het project, de uitvoeringsfase en kwaliteitscontrole. 

Praktijklessen, 4 weken stage in de nijverheid en ‘werkplekleren’ zullen zijn technische kennis en vaardigheden vervolmaken. 

Er is ruimere aandacht voor de algemene vakken om het diploma van secundair onderwijs te kunnen uitreiken.

Lessentabel

Industriële elektriciteit (specialisatie)
Vak7e jaar
Totaal32
Frans2
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Technische vakken
Kennis / theorie5
Voorbereiding5
Praktische vakken
Realisaties10

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na dit 7e jaar kan de jongere deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs is vereist. 

Hij kan terecht in de industrie als technisch onderhoudspersoneel, industrieel elektrotechnisch installateur, installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen, hulpelektricien in grote bedrijven, bordenbouwer, magazijnier in elektro-groothandel,… Een zelfstandige loopbaan behoort eveneens tot de mogelijkheden.