Sanitaire & verwarmingsinstallaties

Sanitaire en verwarmingsinstallaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen componenten en onderdelen van sanitaire, centrale verwarmings- en ventilatie-installaties.  

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten. De leerlingen krijgen tevens een grondige basiskennis en algemene vorming mee. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen.

Wat leer je?

Leerlingen specialiseren zich in het leggen van leidingen en installeren van systemen voor sanitaire en verwarmingsinstallaties. 

In deze studierichting krijgt de jongere een goed uitgebalanceerde basiskennis van 

centrale verwarming: monteren van cv-installaties, regelen en afstellen van branders en autogeen en elektrisch lassen.  

– sanitaire installaties: monteren van moderne sanitaire installaties, de productie van warm water met geisers en boilers, moderne leidingsystemen in kunststof en koper en waterbehandelingssystemen en recuperatie van regenwater.

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van deze sector. 

sanitaire en verwarmingsinstallaties

Specifiek voor de studierichting Sanitaire en verwarmingsinstallaties:

  • Installatie voor water, riolering, gas en distributieleidingen selecteren en plaatsen 
  • Sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in dienst stellen

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt. 

Lessentabel

Sanitaire & verwarmingsinstallaties
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Sanitaire & verwarmingsinstallaties
Realisaties (praktijk & technische vakken)2020

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger. 

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen. 

In de nijverheid, evenals in de zelfstandige sector zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun polyvalente praktische kennis.