bool(false) Industrieel onderhoud (specialisatiejaar) - VTI Ieper
     

Industrieel onderhoud (specialisatiejaar)

Steeds meer worden aan onderhoudsmensen taken uit verschillende beroepenvelden toevertrouwd. Hoofddoel is mensen op te leiden met theoretische basiskennis en vooral praktische vaardigheden in preventief onderhoud, montage en demontagetechnieken, het meten en nameten van mechanische en elektrische elementen, met correct gebruik van de gereedschappen.

Wat leer je?

De jongere leert:

  • de technologie nodig om industriële onderhoudswerkzaamheden uit te voeren via elektriciteit, elektronica, sturingen, maken en lezen van tekeningen en schema’s machineopbouw, storingsanalyse, monteren en demonteren, lassen-plaatbewerking, centrale verwarming en koeltechniek;
  • uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan elektrische, elektrohydraulische en pneumatische installaties, centrale verwarming, las- en mechanische constructies.

Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.

Praktijklessen, werkplekleren en 4 weken stage in de nijverheid vervolmaken de technische kennis en vaardigheden.

Er is ruimere aandacht voor de algemene vakken om het diploma van secundair onderwijs te kunnen uitreiken.

Lessentabel

Industrieel onderhoud (specialisatie)
Vak7e jaar
Totaal32
Frans2
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Technische vakken
Kennis / theorie6
Voorbereiding2
Praktische vakken
Industrieel onderhoud12

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na dit 7e jaar kan de afgestudeerde deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs is vereist. 

Hij kan terecht in de industrie als onderhoudsmecanicien, onderhoudselektricien, lasser, bediener van werktuigmachines,… Een zelfstandige loopbaan behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.