bool(false) Bouwwetenschappen - VTI Ieper
     

Bouwwetenschappen

Bouwwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN*- en passiefprojecten en hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen. 

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

*Bijna-energieneutraal

Wat leer je?

Leerlingen exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. 

Ze zijn in staat om in 3D te modelleren en constructieve oplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren en toepassen van topografische meetmethoden. 

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten in fysische concepten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. 

Ze verdiepen zich in het conceptueel ontwerpen van bouw- en houtconstructies. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Bouwwetenschappen

Specifiek voor de studierichting Bouwwetenschappen:

  • Uitbreiding voor fysica: elektromagnetisme, thermodynamica, fluïdomechanica, mechanica en bouwkunde 
  • Brede vorming voor wiskunde
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)
  • Informaticawetenschappen 

Lessentabel

Bouwwetenschappen
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Digitale vorming-1
Biologie & chemie11
Wiskunde55
Bouwwetenschappen
Onderzoek van materialen en constructies55
Projectstudie en ontwerpen55
Technologische wetenschappen22

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 4de jaar kan je opnieuw kiezen. De logische uitstroom is naar Bouw- en houtwetenschappen in de 3de graad.

Deze wetenschappelijke opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen.

Bouw -en houtwetenschappen

Doorstroomfinaliteit
STEM

Lees meer