Ruwbouw

Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering, bekistingen, wapeningen, en betonneringswerken binnen de residentiële context. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting. 

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten die tevens een grondige basiskennis en algemene vorming meekrijgen. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen. 

Wat leer je?

In deze studierichting leert de jongere ruwbouwprojecten ontleden en oordeelkundig realiseren. Hij leert opmeten, schetsen, tekenen, werkmethodes kennen,… Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de bouwconstructies zijn gemaakt.  

Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.  

Ze verdiepen zich in het realiseren van bouwknopen van bouwkundige projecten voor BEN- en passiefprojecten. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat en werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen en materialen bij het realiseren van grondwerken, rioleringen, funderingen, bouwknopen, siermetselwerk, bekistingen, wapeningen en betonneringen. Ze zijn creatief en flexibel en werken graag in de ruwbouw. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de bouwsector. Tevens doen de leerlingen van het 5e jaar aan ‘werkplekleren’. 

RUWBouw

Specifiek voor de studierichting Ruwbouw :

  • Bouwknopen in residentiële toepassingen ontleden, voorbereiden en realiseren
  • Materiaalkennis
  • Technologie en technieken voor de metselaar
  • Bouwwetgeving, EPB-regelgeving, basiskennis BIM ( Bouw Informatie Modellering) 

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt. 

Lessentabel

Ruwbouw
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Specifieke vorming
Onderzoek 122
Onderzoek 222
Organisatie44
Realisaties Ruwbouw1212

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger. 

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen.

Door hun polyvalente opleiding kunnen de afgestudeerden terecht in alle takken van de bouwnijverheid.