Ruwbouw

Deze vakgerichte opleiding beoogt de algemene, technische en vooral de praktische vorming van jongeren die gekozen hebben voor een loopbaan in de bouw. De vorming is polyvalent en omvat metselwerk, bekisting, bewapening, betonstorten, bevloering, betegeling en alle verdere toepassingen in de hedendaagse woningbouw.

Wat leer je?

In deze studierichting leert de jongere ruwbouwprojecten ontleden en oordeelkundig realiseren. Hij leert opmeten, schetsen, tekenen, werkmethodes kennen,… 

Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de bouwconstructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de bouwsector. Tevens doen de leerlingen van het 5e jaar aan ‘werkplekleren’. 

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt.

Lessentabel

Ruwbouw
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands22
Technische vakken
Onderzoek33
Organisatie44
Praktische vakken
Ruwbouw1616

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar kunnen de leerlingen zich verder bekwamen in het 7e specialisatiejaar renovatie bouw. Na dit 7e jaar kunnen zij deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs vereist wordt. 

Door hun polyvalente opleiding kunnen de afgestudeerden terecht in alle takken van de bouwnijverheid.