Elektrische installaties

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten die tevens een grondige basiskennis en algemene vorming meekrijgen. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen. 

Wat leer je?

In deze studierichting verwerft de leerling de competenties:

• meer complexe residentiële installaties in woningen te installeren of te renoveren;

• industriële installaties in gebouwen waar de industriële productie centraal staat, te installeren of te renoveren.

Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Leerlingen specialiseren zich in de installatie van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de elektriciteitssector.

ELEKTRIsche installaties

Specifiek voor de studierichting Elektrische installaties:

  • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • Draden en kabels trekken
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
  • Eigen installatie in werking stellen conform het AREI
  • Basis van industriële componeneten plaatsen en aansluiten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen)

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt.

Lessentabel

Elektrische Installaties
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Elektrische Installaties
Realisaties (praktijk en technische vakken)2020

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger. 

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen. 

In de nijverheid zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun specifieke praktische kennis.