Bouw

Bouw is een technischpraktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. 

De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technischoperationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting. 

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten die tevens een grondige basiskennis en algemene vorming meekrijgen. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen. 

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het realiseren van bouwkundige projecten voor BEN- en passiefprojecten. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Ze werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen en materialen. 

Bouw

Specifiek voor de studierichting Bouw :

  • Bouwknopen in residentiële toepassingen ontleden, voorbereiden en realiseren
  • Materiaalkennis
  • Technologie, technieken en basiscompetenties voor de metselaar
  • Basiscompetenties van dekvloerlegger, stukadoor, vloerder-tegelzetter

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. Je krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat je vele uren per week in het praktijklokaal zal doorbrengen.

Lessentabel

Bouw
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands33
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming32
Artistieke & digitale vorming-1
Natuurwetenschappen11
Wiskunde11
Bouw
Onderzoek22
Organisatie33
Realisaties1313

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na de 2de graad kan je opnieuw, volgens je aanleg en belangstelling, kiezen. De logische uitstroom is naar Ruwbouw in de 3e graad.