Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties. 

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. 

De leerling verwerft competenties met betrekking tot industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties. 

De jongere leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technicus te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van technicus is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. 

Elektrotechnieken

Specifiek voor de studierichting Elektrotechnieken:

  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica 
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen 
  • Draden en kabels trekken 
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden 
  • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context 

   

Lessentabel

Elektrotechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Elektrotechnieken
Realisaties (praktijk en technische vakken)1616

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor. 

 Afgestudeerden uit deze richting kunnen terecht in bedrijven voor het onderhoud van elektrische installaties.