Mechanische vormgeving

Mechanische vormgeving is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in verspanende en niet-verspanende technieken,  (de)montagetechnieken.  

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten. De leerlingen krijgen tevens een grondige basiskennis en algemene vorming mee. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen.

Wat leer je?

Leerlingen realiseren producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en lassen constructies. Ze verdiepen zich in computergestuurde vormgevingsmachines. 

De jongere leert mechanische constructies en installaties vormgeven. 

Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden. Hij kiest materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun kenmerken. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering. Hij maakt hierbij gebruik van professionele software. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de verspanende en niet-verspanende sector.

mechanische vormgeving

Specifiek voor de studierichting Mechanische vormgeving:

  • Materiaalkennis en technologie in de plaatbewerking en verspaning
  • Verspanende en niet-verspanende bewerkingen
  • Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen 

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt. 

Lessentabel

Mechanische vormgeving
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Mechanische vormgeving
Realisaties ( praktijk en technische vakken)2020

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger. 

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen. 

In de nijverheid zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun specifieke praktische kennis.