Mechatronica

Mechatronica is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. 

Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies  

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

Wat leer je?

Leerlingen zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van Mechatronica.    

Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.

Ze willen producten ontwikkelen om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden.    

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde en toegepaste fysica doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.    

Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen. Bovendien ben je geïnteresseerd in mechanica (thermodynamica en fluïdomechanica) en elektronica, programmeren, computer- en netwerkarchitectuur. 

Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. 

Mechatronica

Specifiek voor de richting Mechatronica:

  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, fluïdomechanica,  
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, afgeleiden,  integralen, complexe getallen, statistiek
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)

Lessentabel

Mechatronica
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands33
Lichamelijke opvoeding22
Biologie & chemie2-
Wiskunde55
Mechatronica
Specifieke vorming1416

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.   

De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijs.