Autotechnieken

Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD (On Board Diagnostics), onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. 

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

Wat leer je?


De jongere leert aan de hand van technische informatie, klanten informeren, diagnoses stellen aan de motor, het rollend gedeelte en het chassis van voertuigen. 

Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu en kostprijs.

De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. 

Leerlingen zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie onderhoud en werking van systemen in een auto. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. 

 

Autotechnieken

Specifiek voor de studierichting Autotechnieken:

  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica, mechanica
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Technologische vorming in autotechnieken
  • Diagnoses, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische onderdelen uitvoeren  
  •  

Lessentabel

Autotechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Autotechnieken
Realisaties (praktijk en technische vakken)1616

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor. 

Afgestudeerden uit deze richting kunnen vooral terecht in de auto-industrie. Garages en revisiebedrijven hebben een grote nood aan polyvalent opgeleide technici.