bool(false) Technologische wetenschappen - optie Engineering - VTI Ieper
     

Technologische wetenschappen – optie Engineering

Technologische wetenschappen, optie engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren – de 4de technologische revolutie: Internet of Things (IOT), Computer aided design (CAD)/ Computer aided manufacturing (CAM). 

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

Wat leer je?

Leerlingen zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.

Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. 

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. 

Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Optie Engineering

Specifiek voor de optie Engineering:

  • brede en verdiepende vorming wiskunde
    • In de optie engineering krijgen de leerlingen in het 3de jaar naast de 5 uur wiskunde uit de basisvorming een extra uur wiskunde. In dat uur worden uitbreidings- en verdiepingsdoelen nagestreefd. Bedoeling is dus dat de leerlingen met een sterk wiskundeprofiel voor de optie engineering kiezen.
  • Brede en verdiepende vorming fysica (mechanica, elektriciteit , elektronica-ICT, fluïdomechanica en thermodynamica)
  • Verdiepte basisvorming chemie
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)
    • 3u engineering met specifieke projecten rond onderzoekend leren

Lessentabel

Technologische wetenschappen - optie Engineering
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Digitale vorming-1
Biologie1-
Wiskunde66
Technologische wetenschappen & Engineering
Chemie11
Elektriciteit22
Mechanica22
Elektronica & ICT-sturingen22
Toegepaste fysica11
Informaticawetenschappen-1
Engineering33

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 4de jaar kan je opnieuw kiezen. De logische uitstroom is naar Technologische Wetenschappen & engineering in de 3de graad. 

Deze wetenschappelijke opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen.