Binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk  en het plaatsen ervan.

Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten die tevens een grondige basiskennis en algemene vorming meekrijgen. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het realiseren van projecten voor binnenschrijnwerk en interieur/buitenschrijwerk in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Ze werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen, materialen en conventionele en gestuurde houtbewerkingsmachines. Ze zijn creatief, modelleren details in 3D, gebruiken CAD/CAM en sturen CNC-gestuurde machines aan. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de houtsector. Daarnaast gaan de leerlingen van het 5e jaar ook op ‘werkplekleren’. 

Binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk

Specifiek voor de studierichting binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk :

  • Projecten voor binnenschrijnwerk & interieur/buitenschrijnwerk  ontleden, voorbereiden, realiseren, afwerken en plaatsen 
  • Machinale toepassingen 
  • Technologie en technieken voor de binnen-en buitenschrijnwerker en interieurbouwer 
  • EPB-regelgeving, basiskennis BIM 

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk.

De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt. 

Lessentabel

Binnenschrijnwerk & interieur / buitenschrijnwerk
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Specifieke vorming
Voorbereiding 1 (onderzoek)33
Voorbereiding 2 (organisatie)55
Realisaties Hout1212

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger.   

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen.

Door hun polyvalente opleiding kunnen de afgestudeerden overal terecht in de houtverwerkende nijverheid.