bool(false) Missie & Visie - VTI Ieper
     

Missie & Visie

Missie

 

VTI Ieper wil een uitdagende, inclusieve en toekomstgerichte leeromgeving creëren. Elke leerling en leraar krijgt er de kans om te groeien en te bloeien. Vanuit een christelijke inspiratie stimuleert ons onderwijs de brede ontwikkeling van elke jongere voor de wereld van vandaag én morgen.

Visie

 

In VTI Ieper leven, leren en werken we elke dag samen vanuit volgende kernwaarden:

1. De leerling staat centraal

Onze school is een broedplaats voor denkers, durvers en doeners. Daarom moedigen we leerlingen aan om zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen, waarbij intellectuele groei, emotioneel welzijn en praktische vaardigheden centraal staan.

 

2. Onze medewerkers maken het verschil

Onze medewerkers zijn de ruggengraat van onze school. We erkennen en waarderen hun inzet, passie en expertise. Door continue professionele ontwikkeling te bevorderen en een ondersteunende werkomgeving te bieden, zorgen we ervoor dat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken en inzetten en het verschil kunnen maken in het leven van onze leerlingen.

 

3. Krachtige en boeiende leeromgevingen

We willen dynamische leeromgevingen creëren waarin leerlingen worden uitgedaagd, geïnspireerd en ondersteund. Door innovatieve methoden en middelen te gebruiken, zorgen we ervoor dat leren een boeiende en betekenisvolle ervaring is en blijft, waarin nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Zo garanderen we een inspirerende educatieve reis voor elke leerling.

4. Open communicatie en verbinding

Wij geloven in de kracht van open communicatie en verbinding. Ze vormt de kern van onze gemeenschap. We gaan voor een cultuur van transparantie en respect waarin dialoog en feedback gewaardeerd worden, meningen gerespecteerd worden en samenwerking wordt aangemoedigd. Het VTI Ieper is een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten graag komen en oud-leerlingen en oud-leerkrachten graag terugkomen.

5. Regionale verankering en samenwerking

Wij werken nauw samen met bedrijven en de bredere gemeenschap rondom ons. We zijn trots op onze regionale wortels en hechten waarde aan al deze contacten. Door deze partnerschappen bieden we onze leerlingen waardevolle kansen en een breed scala aan mogelijkheden om hun horizon te verbreden, relevante vaardigheden te ontwikkelen en leveren we een bijdrage aan de lokale gemeenschap.

6. Internationaal en multicultureel perspectief

In een steeds meer geglobaliseerde wereld erkennen we het belang van een internationaal en multicultureel perspectief. We streven ernaar om onze leerlingen bloot te stellen aan diverse culturen, talen en tradities, en hen te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om wereldburgers te worden die openstaan voor verschillen en verbondenheid.