Sport

Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit.  

Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen. 

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

Wat leer je?

Leerlingen beschikken over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden. Ze verdiepen zich in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie & fysiologie en toegepaste fysica. 

Er is een brede aandacht voor de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze activiteiten met groepen kunnen begeleiden, zowel vanuit psychologisch als organisatorisch standpunt. 

Sport

Specifiek voor de studierichting Sport:

  • Brede vorming toegepaste fysiologie en anatomie 
  • Brede vorming toegepaste bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie) in verschillende bewegingsdomeinen 
  • Brede vorming toegepaste psychologie (gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie) 
  • Voorbereiding, vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten 
  • Communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels 

Bewegingsdomeinen :

  • Zwemmen (1u) 
  • Atletiek (2u) 
  • Gymnastiek (2u) 
  • Balsporten + terugslagsport (3u) 
  • Omnisport (1u)

Lessentabel

Sport
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands44
Mens & Samenleving1-
Digitale vorming-2
Artistieke vorming1-
Natuurwetenschappen22
Wiskunde33
Sport
Toegepaste Fysica11
Anatomie & fysiologie22
Sport & (ped)agogisch handelen22
Sport88

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De logische uitstroom is naar sportbegeleiding 3de graad D/A finaliteit ( vanaf schooljaar 2026-2027). Daar kan de beroepskwalificatie Sport- en spelleider gehaald worden. Leerlingen worden voorbereid om na de 3de graad een professionele bachelor te kunnen aanvatten.