bool(false) Externe leerlingenbegeleiding - CLB - VTI Ieper
     

Externe leerlingenbegeleiding – CLB

Indien gewenst (en na afspraak met ouders en/of leerlingen) wordt een beroep gedaan op externe diensten.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wil bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en ondersteunt de school op vier domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Neem contact op

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. De contactpersoon voor het CLB-team van onze school is Tamara Brion. Je kunt haar bereiken via Smartschool of via mail.