Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het ontwerpen en realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen. Via een CAD/CAM-toepassing modelleren en vervaardigen ze werkstukken met een computergestuurde vormgevingsmachine. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologischwetenschappelijk te onderbouwen. 

De jongere leert mechanische constructies en installaties vormgeven. 

Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden. Hij kiest materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun kenmerken. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering. Hij maakt hierbij gebruik van professionele software. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. Tevens doen de leerlingen van het 5e jaar aan ‘werkplekleren’. 

Mechanische vormgevingstechnieken

Specifiek voor de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken:

  • Uitbreiding van fysica: mechanica, constructieleer 
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen 
  • Verspanende en niet-verspanende bewerkingen 
  • Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen 
  • CAD/CAM 

Lessentabel

Mechanische vormgevingstechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Mechanische vormgevingstechnieken
Realisaties (praktijk en technische vakken)1616

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor. 

 Afgestudeerden uit deze richting kunnen vooral terecht in de metaalverwerkende nijverheid als machine-operator. Door hun praktische opleiding zijn ze bijzonder geschikt voor mechanische onderhouds- en hersteldiensten.