Technologische wetenschappen & Engineering

Technologische wetenschappen, optie engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren – de 4de technologische revolutie: Internet of Things (IOT), Computer aided design (CAD)/ Computer aided manufacturing (CAM).

De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. 

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

Wat leer je?

Leerlingen zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.

Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. 

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. 

Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde. Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. 

Technologische wetenschappen & Engineering

Specifiek voor Technologische wetenschappen & Engineering:

  • Uitgebreid pakket wiskunde 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren 
  • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen  
  • Beperkte uitbreiding chemie  
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)
    • 3u engineering met specifieke projecten rond onderzoekend leren

Lessentabel

Technologische wetenschappen & Engineering
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Biologie1-
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands33
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde88
Technologische wetenschappen & Engineering
Chemie21
Elektriciteit22
Mechanica22
Elektronica22
Toegepaste fysica12
Informaticawetenschappen-1
Engineering33

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.   

 De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijs. 

Niet alleen technisch georiënteerde studies want onze oud-leerlingen uit onze doorstroomfinaliteit studeren af als bachelor in de bouwtechnologie, accountancy, verpleegkunde, maatschappelijk werk, … of als master in de architectuur, psychologie, industriële wetenschappen en ingenieurswetenschappen.