Bouw -en houtwetenschappen

Bouw- en houtwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in 3D-metingen (topografische toepassingen) en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren in 3D met CAD en BIM-software van bouwknopen en bouwprojecten voor BEN- en passiefprojecten. Ze hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen en maken kennis met BIM. 

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

*Bijna-energieneutraal

Wat leer je?

Leerlingen exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. 

Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het toepassen van 3Dmetingen (topografische meetmethoden) in functie van het ontwerpen en modelleren in 3D om constructieve oplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten. 

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten in fysische concepten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. 

Ze verdiepen zich in het conceptueel ontwerpen van bouw- en houtconstructies. Duurzaam bouwen ligt hen nauw aan het hart. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. 

Bouw-en HOUTwetenschappen

Specifiek voor de studierichting Bouw -en houtwetenschappen:

  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, afgeleiden, integralen, complexe getallen, statistiek, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren,  
  • Uitbreiding voor fysica: elektromagnetisme, mechanica, trillingen en golven, kernfysica, bewegingsleer, stabiliteitsstudies thermodynamica, bouwkunde (constructieleer – materialenleer)  
  • Bouwwetgeving, EPB-regelgeving 
  • Grondige kennis 3D-metingen 
  • Modelleren met CAD en BIM-software
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)

Lessentabel

Bouw -en houtwetenschappen
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands33
Lichamelijke opvoeding22
Biologie & chemie2-
Wiskunde55
Bouwwetenschappen
Onderzoek van materialen en constructies
Projectstudie en ontwerpen1416
Technologische wetenschappen

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.   

De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijs.