bool(false) Elektriciteit - VTI Ieper
     

Elektriciteit

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen. 

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten die tevens een grondige basiskennis en algemene vorming meekrijgen. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen. 

Wat leer je?

Leerlingen gaan aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of voertuigen. Ze verdiepen zich in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.

ELEKTRICITEIT

Specifiek voor de studierichting Elektriciteit:

  • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • Draden en kabels trekken
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niethuishoudelijke installaties
  • Aansluiten van aardingssystemen en equipotentiaalverbindingen
  • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
  • Machineonderdelen monteren
  • Elementen monteren van een sanitaire installatie
  • Onderdelen monteren van een voertuig
  • Mechanische, elektrische en elektropneumatische componenten vervangen

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. Je krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat je vele uren per week in het praktijklokaal zal doorbrengen.

Lessentabel

Elektriciteit
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands33
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming32
Digitale vorming-1
Wiskunde22
Elektriciteit
Voorbereiding elektriciteit / elektropneumatica33
Elektriciteit / elektropneumatica88
Sanitair34
Voertuigtechnieken43

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na de 2de graad kan je opnieuw kiezen. De logische uitstroom is naar Elektrische installaties, Onderhoudsmechanica auto of Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

Elektrische installaties

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer

Onderhoudsmechanica Auto

Arbeidsmarktfinaliteit
STEM

Lees meer