Sportbegeleiding (vanaf schooljaar 2026-2027)

Sportbegeleiding is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit.  

De leerlingen ontwikkelen in een sportcontext inzichten in anatomie & fysiologie, chemie, bewegingswetenschappen en psychologie. Ze voeren technische en tactische bewegingsspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten. De leerlingen ontwerpen en begeleiden sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen. 

Naast een grondige theoretische opleiding, gecombineerd met sportieve uitdagingen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

Wat leer je?

Leerlingen beschikken over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden. Ze verdiepen zich in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie & fysiologie en toegepaste fysica. 

Er is een brede aandacht voor de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze activiteiten met groepen kunnen begeleiden, zowel vanuit psychologisch als organisatorisch standpunt. 

SportBEGELEIDING

Specifiek voor de studierichting Sportbegeleiding:

  • Uitbreiding van biologie : toegepaste fysiologie en anatomie van de mens 
  • Brede vorming toegepaste bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie) in verschillende bewegingsdomeinen 
  • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie  
  • Voorbereiding, vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten 
  • Communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels begeleiding

Lessentabel

Sportbegeleiding
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Sportbegeleiding
Anatomie & fysiologie44
Sport & agogiek33
Sport99
Keuzevak22

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor