Bouwtechnieken

Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD*, topografische toepassingen en het realiseren van bouwknopen voor BEN**- en passiefprojecten en maken kennis met BIM. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

* computer-aided design 

**Bijna-energieneutraal 

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van bouwkundige oplossingen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzicht in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in functie van BEN- en passiefprojecten.  

Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het toepassen van topografische meetmethoden. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig, nemen initiatief in het leiding geven in functie van kwaliteitsbewaking van het bouwprocessen.  

Aan de hand van een bouwdossier leert de jongere de uitvoering van bouwconstructies voorbereiden (planning, prijsoffertes, kostprijsberekening, uitvoeringstekeningen, uitvoeringsdetails, kiezen van uitvoeringstechnieken, werfinrichting…) en uitvoeren. Hij leert hoe er bouwtechnisch dient geconstrueerd te worden en wat de mogelijkheden van materialen zijn. Hij leert zijn werkomgeving veilig te organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.  

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. 

Bouwtechnieken

Specifiek voor de studierichting Bouwtechnieken:

  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde 
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit, duurzaamheid en mogelijke oplossingen met knelpunten in residentiële bouwprojecten. 
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren 
  • Modelleren in 3D-met CAD (BIM-software)  
  • Als technicus bouw instaan voor de uitvoering en praktische opvolging van de correcte uitvoering van bouwtechnieken, funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonneringswerken, plaatsing van isolatie en bouwfolies, huisriolering … 

Lessentabel

Bouwtechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Specifieke vorming
Onderzoek55
Organisatie 122
Organisatie 222
Realisaties Bouwtechnieken77

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of  hoger onderwijs als professionele bachelor.

Afgestudeerden uit deze richting kunnen zowel terecht in de private sector als in de openbare diensten. Bouwmaatschappijen, aannemersbedrijven, de bouwstoffennijverheid en studiebureaus voor beton- en staalbouw en wegenbouw doen vaak een beroep op deze afgestudeerden. Als bouwkundig tekenaar kunnen zij ook ingeschakeld worden bij architecten of in studiebureaus.