bool(false) Houttechnieken - VTI Ieper
     

Houttechnieken

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD*, CAM** en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting. 

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

*Computer-aided design 

**Computer-aided manufacturing 

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. 

Ze verwerven inzichten in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. 

Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. 

Houttechnieken

Specifiek voor de studierichting Houttechnieken :

 • Uitbreiding voor wiskunde 
 • Uitbreiding voor fysica: mechanica en elektriciteit 
 • Toegepaste constructieleer: eigenschappen van materialen, statisch evenwicht
 • Toegepaste bouwkunde: eigenschappen van materialen in functie van thermische isolatie 
 • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)
 • Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, omstellen, bedienen
 • Basisconstructies, -technieken en – materialen m.b.t. meubelmaken
 • Ontleden, instellen, omstellen, bedienen, voorbereiden, tekenen, programmeren van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
 • Technologie en technieken binnen de houtsector.

Lessentabel

Houttechnieken
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands44
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Digitale vorming-1
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Houttechnieken
Onderzoek33
Organisatie33
Realisaties77

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De logische uitstroom is naar de houttechnieken 3de graad D/A finaliteit. Leerlingen worden voorbereid om na de 3de graad een professionele bachelor te kunnen aanvatten. 

Voor leerlingen die het moeilijk hebben met de technisch – theoretische aspecten, is een uitstroom naar Binnen –en buitenschrijnwerk of Binnenschrijnwerk & interieur 3 de graad A-finaliteit perfect haalbaar.