bool(false) Technologische wetenschappen - optie mechatronica - VTI Ieper
     

Technologische wetenschappen – optie mechatronica

Technologische wetenschappen, optie mechatronica is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. 

Deze opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen. Daarom wordt vooral de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen, engineering en technologie. Ook talen en algemene vorming komen ruim aan bod.

Wat leer je?

Leerlingen zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.

Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. 

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. 

Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Optie Mechatronica

Specifiek voor Optie Mechatronica:

  • Brede vorming wiskunde
    • In de optie Mechatronica krijgen de leerlingen uit het 3de jaar 5 uur wiskunde uit de basisvorming. Er is tijd voor herhaling en remediëring. Het basispakket wiskunde vereist nog altijd sterk wiskundig inzicht.
  • Brede en verdiepende vorming fysica (mechanica, elektriciteit, elektronica-ICT, fluïdomechanica en thermodynamica). Voor de vakken mechanica en elektriciteit worden er in de 2de graad 2 extra graadsuren uitgetrokken. Voor het vak Mechatronica/elektronica worden er in de 2de graad 4 extra graadsuren uitgetrokken. Deze extra uren geven ruimte voor herhaling, remediëring en onderzoekend leren. 
  • Verdiepte basisvorming chemie
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Interacties tussen ontwerp, wetenschappen, techniek en engineering en wiskunde (STEM)

Lessentabel

Technologische wetenschappen - optie Mechatronica
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Digitale vorming-1
Biologie1-
Wiskunde55
Technologische wetenschappen
Chemie11
Elektriciteit33
Mechanica33
Mechatronica / Elektronica44
Toegepaste fysica11
Informaticawetenschappen-1

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 4de jaar kan je opnieuw kiezen. De logische uitstroom is naar Mechatronica in de 3de graad

Deze wetenschappelijke opleiding heeft tot doel de leerlingen een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later met succes universitaire of andere hogere studies te kunnen volgen.

Mechatronica

Doorstroomfinaliteit
STEM

Lees meer