bool(false) 1ste graad - VTI Ieper
     

1ste graad

Lyceum, Heilige Familie, Immaculata en VTI vormen samen een eerstegraadsschool.

In 2019 gingen we in het VTI Ieper en onze scholengemeenschap van start met de modernisering van het secundair onderwijs. De eerste graad bieden we aan in een vernieuwde structuur met een A-stroom en een B-stroom met algemene vorming, kompas, verschillende leerpaden en voor 1A horizons. 

Algemene vorming

In de 27u algemene vorming kom je in aanraking met verschillende vakken. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden.

Kompas

In het eerste jaar krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan. Het kompasuur is hierbij je houvast.

Leerpad

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. Je volgt dit leerpad een schooljaar 2 lesuren per week.

Horizons

In een horizon werk je mee aan een uitdagend project. Zo kan je verschillende richtingen verkennen en je andere talenten ontdekken.