Onderhoudsmechanica Auto

Onderhoudsmechanica auto is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Deze opleiding beoogt de vorming van praktisch geschoolde arbeidskrachten. De leerlingen krijgen tevens een grondige basiskennis en algemene vorming mee. Je kan later als zelfstandige of in loondienst een echt vak uitoefenen.

Wat leer je?

In deze studierichting werkt de leerling aan voertuigen. 

Hiervoor leert hij aan de hand van technische informatie, montages en demontages uitvoeren aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van een garage. 

Onderhoudsmechanica Auto

Specifiek voor de studierichting Onderhoudsmechanica Auto:

  • Materiaalkennis en technologie in autotechniek  
  • Controles, onderhoud, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Algemene basisvorming

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt. 

Lessentabel

Onderhoudsmechanica Auto
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Engels11
Frans11
Nederlands22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Onderhoudsmechanica Auto
Realisaties (praktijk & technische vakken)2020

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger. 

In een 7de jaar Secundair-na Secundair kunnen leerlingen nog extra beroepskwalificaties behalen. 

In de auto-industrie en de onderhoudssector zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun polyvalente praktische kennis.