Houttechnieken

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD*, CAM** en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting. 

Naast een grondige technische opleiding, ondersteund door praktische oefeningen, krijgen de leerlingen eveneens een degelijke algemene vorming, zodat verder studeren in het hoger onderwijs een optie blijft.

*Computer-aided design 

**Computer-aided manufacturing 

Wat leer je?

Leerlingen verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzichten in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. De totale persoonlijkheid wordt gevormd. Onder begeleiding worden volgende competenties gevormd: kennis, vaardigheden en attitudes.  

Houttechnieken

Specifiek voor de studierichting Houttechnieken :

  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde 
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde 
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit 
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren 
  • Modelleren in 3D met CAD 
  • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen 
  • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren  
  • Grondstoffen en onderdelen bewerken met de CNC-houtbewerkingsmachines voor binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerwerk, houtbouwsystemen en decor en standenbouw 
  • Technologie en technieken binnen de houtsector 

Lessentabel

Houttechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Engels22
Frans22
Nederlands22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Houttechnieken
Realisaties ( praktijk en technische vakken)1616

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs. 

De dubbele finaliteit is een stap naar een job in de brede sector van je opleiding, een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep) of hoger onderwijs als professionele bachelor. 

Afgestudeerden uit deze richting kunnen zowel terecht in de houtverwerkende nijverheid als in de bouwnijverheid, waar de vraag naar geschoold personeel vrij hoog is.