bool(false) Leerlingenraad - VTI Ieper
     

Leerlingenraad

Heb jij een leuk idee?

Via de leerlingenraad hebben leerlingen inspraak in het schoolgebeuren. In onze school organiseren we een leerlingenraad voor de eerste graad en een leerlingenraad voor de bovenbouw (tweede en derde graad).

Vertegenwoordigers van alle klassen komen regelmatig bijeen en werken initiatieven uit die de schoolsfeer en het schoolklimaat mee helpen optimaliseren. Alle leerlingen kunnen voorstellen bij deze vertegenwoordigers indienen. Gedurende het schooljaar is de directie meermaals aanwezig op dit overleg. Samen zetten ze deze ideeën om in concrete plannen en realisaties.

Deze inspraak heeft de jongste jaren o.a. geleid tot muziek over de middag, groter aanbod van middagsporten, betere spreiding van proefwerken, gebruiksvriendelijker fietsenstalling, gebruik van leenfietsen, leerlingenkluisjes en de organisatie van de ‘Warmste Week’ en het festival Stressfactor.