Leerlingenraad

Leerlingenraad ?

Via de leerlingenraad hebben leerlingen inspraak in het schoolgebeuren. In onze school organiseren we een leerlingenraad voor de eerste graad en een leerlingenraad voor de bovenbouw (tweede en derde graad).

Vertegenwoordigers van alle klassen komen regelmatig bijeen en werken initiatieven uit die de schoolsfeer en het schoolklimaat mee helpen optimaliseren. Alle leerlingen kunnen voorstellen bij deze vertegenwoordigers indienen. Gedurende het schooljaar is de directie meermaals aanwezig op dit overleg.

Voorstelling van de leerlingenraden:

zie eerste graad

zie tweede en derde graad