Opvoedingsproject

Het VTI is een school voor denkers, durvers en doeners, waar technici zich thuis voelen. Deze opdrachtsverklaring is de missie die in een open en dynamische sfeer voortdurend kan worden geschreven en herschreven door allen die bij het VTI betrokken zijn.

Deze missie steunt op drie pijlers:

  1. De leerling staat centraal
  2. De medewerkers maken het verschil
  3. Regionale verankering

Samen leren, leven en werken

Het is een evoluerende missie van een christelijk geïnspireerde school, die waarde hecht aan samen leren, leven en werken. 

In deze schoolgemeenschap ervaren jongeren dat:

  • hun leerkrachten met hen begaan zijn,
  • zij als jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht;
  • zij dit verwezenlijken als vrije mensen in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld.

Waar leerlingen zich thuis voelen

Het VTI is een leer- en leefgemeenschap waar medewerkers samen met de jongeren en andere actoren krachtige en boeiende leeromgevingen willen creëren voor opleidingen secundair technisch en beroepsonderwijs.

Het is een school waar open communicatie een basiselement is voor het zich thuis voelen. Een school waar leerlingen en leerkrachten graag komen en oud-leerlingen en oud-leerkrachten graag terugkomen.

Een school die zich, door samenwerking met de industrie, regionaal verankert op basis van permanente vorming van leerlingen en medewerkers. Een school die zo meebouwt aan een leefbaarder en rechtvaardiger wereld en daarbij oog heeft voor het internationale en multiculturele perspectief.