Film

We leven in een beeldcultuur. Het belang van een degelijke filmeducatie wordt daarom steeds groter. In september 2009 richtte de school een werkgroep Filmeducatie op, met vertegenwoordigers uit alle graden. Deze mensen kiezen voor elke graad een film. De leerlingen bekijken deze in de schouwburg bekijken. In de lessen (o.a. Nederlands, maar dit kan evengoed in lessen godsdienst, maatschappelijke vorming enz.) volgt dan een bespreking.