Studietoelage

Meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan je denkt.
Informatie over studietoelagen kan je vinden op  www.studietoelagen.be of contacteer het gratis nummer 1700.

De school is steeds bereid te helpen bij de aanvraag van studietoelagen. Meer info over de studietoelage vind je terug op deze site.