Moneysafe

Het verbruik in het restaurant (‘s middags of om 10 uur) wordt geregistreerd via de leerlingenkaart. Ouders kunnen dit verbruik en het saldo van de leerlingenkaart online opvolgen via het programma Moneysafe

 

 

 

De codes zijn persoonlijk en werden via Smartschool bezorgd aan alle ouders/leerlingen. Bij verlies van deze codes kan een nieuwe brief aangevraagd worden bij  Dhr. Steven Monteyne (steven.monteyne@smsi.be).

 

 

Het systeem geeft u een overzicht van het verbruik in het restaurant en laat toe om verwittigd te worden via e­mail wanneer het restsaldo op de leerlingenkaart kleiner is dan een zelf in te stellen bedrag. Deze meldingen zijn enkel door de ouders in te stellen. Vergeet niet om deze melding op het einde van het schooljaar uit te schakelen. 

 

Er worden geen afzonderlijke facturen opgemaakt voor het verbruik in het restaurant. We vragen om het saldo bij te houden en tijdig een bedrag over te schrijven op onze restaurantrekening ( nummer : BE 59 0689 0091 6526 GKCC BEBB) met de gepersonaliseerde gestructureerde mededeling (zie bericht via Smartschool).