Houttechnieken

Deze technologische opleiding heeft tot doel technici te vormen die op het gebied van schrijnwerkerij en meubelmakerij zelfstandig kunnen werken. Hun opleiding bestaat o.a. uit het ontwerpen, tekenen en praktisch uitvoeren van meubelen. Daarvoor beschikt de school over een modern machinepark met inbegrip van een cad-camsysteem.

Wat leer je?

De jongere leert:

  • opmeten, schetsen en voorbereidende tekeningen maken;
  • uitvoeringsgericht vormgeven en uitvoeringstekeningen maken gebruik makend van de mogelijkheden van cad;
  • het productieproces, stuk- en seriewerk (cam en cnc) plannen en organiseren;
  • voldoende inzicht hebben in de verspaningstechnologie;
  • de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen, gereedschappen en machines uit de houtverwerkende sector kennen;
  • diverse basistechnieken bij het realiseren van houtconstructies (verspanen, verbinden, afwerken, …) kennen;
  • relevante informatie opzoeken, interpreteren en deze effectief en efficiënt gebruiken;
  • de mogelijkheden van informatie en communicatie technologieën (tekstverwerking, rekenblad, internet, cad, cam, specifieke programma’s, … ) toepassen. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer. De totale persoonlijkheid wordt gevormd. Onder begeleiding worden volgende competenties gevormd: kennis, vaardigheden en attitudes.

Lessentabel

Houttechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Technische vakken
Onderzoek65
Organisatie55
Praktische vakken
Realisaties78

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De realiteit toont aan dat gemotiveerde leerlingen na het 6e jaar een professionele bachelor kunnen behalen. Een 7e specialisatiejaar behoort ook tot de mogelijkheden. 

Afgestudeerden uit deze richting kunnen zowel terecht in de houtverwerkende nijverheid als in de bouwnijverheid, waar de vraag naar geschoold personeel vrij hoog is.