Elektromechanica

Deze wetenschappelijke opleiding heeft tot doel de studenten een zo breed mogelijke basiskennis te geven om later succesvol hoger onderwijs te volgen. Het theoretisch-technische deel wordt wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan talenkennis, wiskunde en wetenschappen. De technologische component van de opleiding, die door aangepaste laboratoriumoefeningen ondersteund wordt, omvat de twee domeinen in de industrie, namelijk elektriciteit en mechanica.

Wat leer je?

Aan de taalvorming wordt er veel aandacht besteed zowel via de algemene doelstellingen als in functie van analyse en rapportering. Naast de principes en wetmatigheden van wiskunde krijgen de leerlingen de theoretisch-technische
basisvakken elektriciteit, mechanica en de respectievelijke technologisch (elektrisch, mechanisch, pneumatisch en hydraulisch) toegepaste vakken.

De jongere onderzoekt wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software. 

Het gestructureerd inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces, staat centraal in deze vorming. 

Lessentabel

Elektromechanica
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde44
Technische vakken
CAD en technologie23
Analyse machine elementen23
Elektrische machines44
Elektromechanica22
Ontwerp11
Pneumatica & hydraulica33
Realisaties & processen22
Mechanica2-

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De studierichting is vooral een doorstroomrichting naar het hoger onderwijs. Een professionele bachelor of master binnen of buiten het domein elektromechanica behoort tot de mogelijkheden. 

Voor wie geen verdere studies van lange duur wil aanvatten, maar zich toch verder wenst te vervolmaken, is een 7e specialisatiejaar een mogelijkheid.