Elektrische installatietechnieken

Deze technologische opleiding heeft tot doel technici te vormen die een degelijke kennis hebben van de hedendaagse toepassingen van de elektriciteit, zowel voor industrieel als huishoudelijk gebruik.

Wat leer je?

De jongere verwerft competenties met betrekking tot industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties. 

De jongere leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technicus te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van technicus is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer.

Lessentabel

Elektrische installatietechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Technische vakken
Kennis / theorie44
Voorbereiding76
Praktische vakken
Realisaties78

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De realiteit toont aan dat gemotiveerde leerlingen na het 6e jaar een professionele bachelor kunnen behalen. Een 7e specialisatiejaar behoort ook tot de mogelijkheden. 

Afgestudeerden uit deze richting kunnen terecht in bedrijven voor het onderhoud van elektrische installaties.