Elektrische installaties

Deze vakgerichte opleiding beoogt de algemene, technische en vooral de praktische vorming van jongeren die gekozen hebben voor een loopbaan in de elektriciteitssector. Het is een opleiding tot installateur van nieuwbouw en elektrische verwarming, alsook tot onderhoudselektricien en hersteller van huishoudelijke toestellen.

Wat leer je?

In deze studierichting verwerft de leerling de competenties:

  • meer complexe residentiële installaties in woningen te  installeren of te renoveren;
  • industriële installaties in gebouwen waar de industriële productie centraal staat, te installeren of te renoveren. Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van
    richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de elektriciteitssector.

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt.

Lessentabel

Elektrische installaties
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands22
Technische vakken
Onderzoek44
Organisatie56
Praktische vakken
Ruwbouw1413

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar kunnen de leerlingen zich verder bekwamen in het 7e specialisatiejaar Industriële elektriciteit. Na dit 7e jaar kunnen zij deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs vereist wordt. 

In de nijverheid zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun specifieke praktische kennis.