Centrale verwarming & sanitaire installaties

Deze vakgerichte opleiding beoogt de algemene, technische en vooral de praktische vorming van jongeren die gekozen hebben voor een opleiding tot installateur van centrale verwarming en sanitaire installaties.

Wat leer je?

In deze studierichting krijgt de jongere een goed uitgebalanceerde basiskennis van

  • centrale verwarming: monteren van cv-installaties, regelen en afstellen van branders en autogeen en elektrisch lassen.
  • sanitaire installaties: monteren van moderne sanitaire installaties, de productie van warm water met geisers en boilers, moderne leidingsystemen in kunststof en koper en
    waterbehandelingssystemen en recuperatie van regenwater.

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van deze sector. 

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt.

Lessentabel

Centrale verwarming & Sanitaire installaties
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands22
Technische vakken
Kennis / Theorie25
Voorbereiding54
Praktische vakken
Centrale verwarming98
Sanitair76

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 3e jaar kunnen de leerlingen zich verder bekwamen in het 7e specialisatiejaar industrieel onderhoud. Na dit 7e jaar kunnen zij deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs vereist wordt. 

In de nijverheid, evenals in de zelfstandige sector zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun polyvalente praktische kennis.