Bouwtechnieken

Deze technologische studierichting heeft tot doel de leerlingen op te leiden tot moderne bouwtechnici die, naast een algemene vorming, een grondige kennis bezitten van constructieleer, sterkteleer en technisch tekenen. Praktijk en laboratorium zijn een aanvulling bij de technische opleiding.

Wat leer je?

Aan de hand van een bouwdossier leert de jongere de uitvoering van bouwconstructies voorbereiden (planning, prijsoffertes, kostprijsberekening, uitvoeringstekeningen, uitvoeringsdetails, kiezen van uitvoeringstechnieken, werfinrichting…) en uitvoeren. Hij leert hoe er bouwtechnisch dient geconstrueerd te worden en wat de mogelijkheden van materialen zijn. Hij leert zijn werkomgeving veilig te organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. 

Via 2 weken stage in het 5e jaar en 2 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur en het leiding geven op de werkvloer

Lessentabel

Bouwtechnieken
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Technische vakken
Onderzoek65
Organisatie55
Praktische vakken
Realisaties78

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

De realiteit toont aan dat gemotiveerde leerlingen na het 6e jaar een professionele bachelor kunnen behalen. Een 7e specialisatiejaar behoort ook tot de mogelijkheden. 

Afgestudeerden uit deze richting kunnen zowel terecht in de private sector als in de openbare diensten. Bouwmaatschappijen, aannemersbedrijven, de bouwstoffennijverheid en studiebureaus voor beton- en staalbouw en wegenbouw doen vaak een beroep op deze afgestudeerden. Als bouwkundig tekenaar kunnen zij ook ingeschakeld worden bij architecten of in studiebureaus.