Auto

Deze vakgerichte opleiding beoogt de algemene, technische en vooral de praktische vorming van jongeren die gekozen hebben voor een loopbaan in de auto-industrie. De vorming is polyvalent en omvat autoelektriciteit, benzine- en dieselmotoren, pneumatica, hydraulica en lassen.

Wat leer je?

In deze studierichting werkt de leerling aan voertuigen. Hiervoor leert hij aan de hand van technische informatie, montages en demontages uitvoeren aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via 2 weken stage in het 5e jaar en 4 weken in het 6e jaar maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van een garage. 

Algemene basisvorming blijft ook hier belangrijk. De leerling krijgt wel een opleiding waarin de theorie beperkt wordt ten voordele van de praktijk. Dat betekent dat hij vele uren per week in het praktijklokaal doorbrengt.

Lessentabel

Auto
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands22
Technische vakken
Kennis / Theorie44
Voorbereiding44
Praktische vakken
Autotechniek1515

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6e jaar kunnen de leerlingen zich verder bekwamen in een 7e specialisatiejaar dat met de beëindigde studies overeenstemt; bijvoorbeeld industrieel onderhoud. Na dit 7e jaar kunnen zij deelnemen aan alle examens waarvoor een diploma van secundair onderwijs vereist wordt. 

In de auto-industrie en de onderhoudssector zullen deze afgestudeerden gewaardeerde arbeidskrachten zijn omwille van hun polyvalente praktische kennis.