Dubbele finaliteit (D/A) – domein SPORT

  • Als je graag je motorische basisvaardigheden en technische en tactische competenties wil verbeteren
  • Als je je graag verdiept in de wetenschappelijke aspecten die met Sport verbonden zijn (bewegingswetenschappen, anatomie en fysiologie en toegepaste fysica)
  • Als je je sociale en communicatieve vaardigheden verder wil ontwikkelen
  • Als je geboeid bent door aspecten van psychologie in functie van het ondersteunen van bewegingsactiviteiten
  • Als je ook een stevige kennis wilt van algemeen vormende vakken

 

2de graad

  • Sport

 

3de graad

  • Sportbegeleiding

STAP NAAR

  • Een job in de brede sector van je opleiding
  • Een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep)
  • Hoger onderwijs als professionele bachelor

In het onderstaande schema kan je zien welke richtingen in de 2de graad inhoudelijk voorbereiden op richtingen in de 3de graad. Door te klikken op de juiste richting ga je naar een uitgebreid studierichtingsprofiel.

2e graad
3e graad
SPORTBEGELEIDING