Boekenlijsten 2022-2023

Systeem handboeken schooljaar 2021-2022

De boekenlijsten voor het schooljaar 2022-2023 zijn hier te consulteren op de website. Op elke lijst staat bovenaan uitleg.

Bij de titel van een boek staat het isbn. Sommige boeken zijn meerdere jaren te gebruiken.

Op de website van de school staat de link vermeld waar u boeken online kunt bestellen. 

Door het raadplegen van een boekenlijst ziet de leerling welke boeken hij/zij het volgende jaar zal nodig hebben. 

De bestelling gebeurt online via de link op de schoolwebsite. Daarvoor hebt u de logincode nodig die u ondertussen schriftelijk van de school ontving. Deze brief werd ook aan de leerlingen verstuurd via smartschool.


Online bestellen kan vanaf 13 juni. Ook tijdens de vakantie kan je blijven bestellen (tot 22 augustus).

 

Afhaling: de bestelling wordt afgehaald op donderdag 25 augustus (8u30 tot 18u30). 

Betaling: de betaling van de boeken gebeurt contant of met bancontact.

 

Via ‘Bestel online’ in de navigatiebalk kan u overgaan tot de effectieve bestelling van uw handboeken 2022-2023